KöszöntőEgy település jelenét és jövőjét alapvetően három összetevő határozza meg: múltja, közösségének ereje és összetartása, valamint gazdasági helyzete.
Mindezek egymással összefüggő tényezők, amelyek – ha egy település jól működik – egymást erősítik, és biztos alapot jelentenek a fejlődéshez.
Ehhez azonban őseinktől kapott értékeink megőrzése mellett folyamatosan új utakat kell keresnünk, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat, és gazdaságilag megerősödjön a város. Hajdúnánás egy innovatív település, mely a közösség erejében bízva mer új módszereket alkalmazni.
Ilyen a Bocskai Korona is. A mi „helyi pénzünk” ma még önmagában csak egy emblematikus eszköz, tartalommal nekünk, közösségünknek kell feltölteni, hiszen használatának feltétele a kölcsönös bizalom, a lakosság és a vállalkozók elfogadó hozzáállása.
A város vezetése - megteremtve ennek hátterét – szövetséget ajánl. Rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

Napjainkban egy település alapvető problémája a városból történő tőkekiáramlás, a helyi vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan lassuló pénzáram, ezzel együtt a munkanélküliség fokozódása. A helyzetre gyors és egyszerű megoldás jelenleg nincs, de létezik olyan módszer, amely a helyi összefogásra épülve a fenti problémákat kezelni és javítani tudja. Ez a „helyi pénz”.
A „helyi pénz” használata kockázatmentes, áldozatot nem követel senkitől, azonban mindenki nyer vele. Jómagam hiszek benne, hogy ily módon mindenki segítheti Hajdúnánás tőkeerős, virágzó várossá válását.
Bízom abban, hogy minden nánási lakos ezt akarja, így biztosítva a város és a közösség gyarapodását, fejlődését!

dr Horváth Tibor
Bocskai Korona programigazgató
drhorvathtibor@bocskaikorona.hu

Bocskai korona
Hajdúnánás „helyi pénze”

A világon ma kb. 5000 helyi pénz, közösségi pénz létezik. Hazánkban Hajdúnánás a harmadik település, amely kibocsátja saját fizetőeszközét, a Bocskai Koronát.
A Bocskai Korona egy olyan – 100% Ft fedezettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding Zrt. által kibocsátott - utalvány, fizetőeszköz, amelyet kizárólag Hajdúnánáson, a hivatalos elfogadóhelyeken lehet felhasználni. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele – az étkezési és más áruvásárlási utalványoktól eltérően -, ettől válik „helyi pénz”-zé.
A kezdeményezés rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással. Amennyiben a hajdúnánási emberek elfogadják és a mindennapi életük részévé válva használják a Koronát, akkor azon erőforrások egy része, amely eddig Hajdúnánásról kiáramlott, helyben marad, így erősítve városunk és az itt élő emberek gazdasági helyzetét.
Ahhoz, hogy ez a kezdeményezés hosszútávon elérje célját, valódi összefogásra van szükség.

„Bocskai Korona – Városunk értéke, közösségünk ereje”

Miért jó? – a közösségnek

-Közösségépítő szerep: A helyi pénz működésének egyik alapeleme a bizalom, a kölcsönös együttműködés és az összefogás. A város lakosainak, mint felhasználóknak és az elfogadó helyeknek kell mellé állniuk, megállapodniuk a helyi pénz használatában, ezzel támogatva egymást. A Bocskai Koronával rendelkező vásárlók csak Hajdúnánáson, a szerződött elfogadóhelyeknél tudják azt elkölteni, mindezzel arra ösztönözve a lakosságot, hogy a helyben gyártott termékeket vásároljanak, illetve helyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A Holding Zrt. feladata az, hogy megteremtse ennek a hátterét, létrehozva egy biztonságos és a maga nemében egyedülálló saját csereeszközt, amely csak a városé.

-Helyben tartja a tőkét, így erősítve a helyi gazdaságot: A forgalomba kerülő utalványokat csak városunkon belül, a helyi vállalkozóknál, őstermelőknél, lakosoknál vagy az önkormányzatnál lehet elkölteni. Mint helyben megjelenő fizetőeszköz, biztos keresleti oldalt jelent az elfogadóhelyként szerződött partnerek esetében. Arra ösztönzi a Bocskai Koronával rendelkezőket, hogy helyben gyártott termékeket vásároljanak, illetve helyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

-Foglalkoztatottság javítása: A gazdasági helyzet javulása középtávon a foglalkoztatás növekedését hozza magával, amely további kedvező irányba befolyásolja a helyi gazdaságot.

Hogyan működik a gyakorlatban?

-A helyben működő vállalkozás - a Holdinggal szerződést kötve - elfogadóhellyé válik, ezáltal jogosultságot szerez az elfogadóhely matrica használatára. Az elfogadó a szerződésben vállalja, hogy meghatározott mértékű kedvezményt biztosít a Bocskai Koronával fizetők számára.

-A Bocskai Koronával rendelkező vásárló felkeresve azokat az üzleteket, amelyek a Bocskai Koronát elfogadják, a vásárlása során érvényesíti az őt megillető kedvezményt. A vásárláskor az elfogadóhely által nyújtott kedvezmény csak a Bocskai Koronával történő fizetés értékéig vehető igénybe. Amennyiben Koronával történik az áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, és a visszajáró kevesebb, mint 500 Korona, azt forintban kapja meg a vevő.

-A vállalkozások egymás között elfogadva a Bocskai Koronát erősítik a városon belüli együttműködést, valamint elősegítik a tőke helyben maradását.