20000 Bocskai Korona


Előlap

20000 bocskai korona bankjegy

Bocskai István, a Magyarok Mózese

Kolozsváron született 1557. január 1-jén. Gyermekéveit Bécsben és Prágában töltötte. A kezdetben Habsburg párti nagyúr látva nemzete és Erdély sanyarú sorsát, szembefordult a bécsi udvarral és 1604-ben megszerezte a hajdúk támogatását, akikkel megvívta mindmáig egyetlen győztes szabadságharcunkat. 1605. december 12-én a Korponára összehívott országgyűlésen került sor a Bocskai által leginkább követelt vallásszabadság biztosítására, valamint a hajdúk ügyének rendezésére. 9254 gyalog hajdú nyert kollektív nemesi kiváltságot, s kapták örökül a hajdúvárosokat. 1606. december 29-én hunyt el Kassán. Cselekedeteiért már életében a Magyarok Mózese kitüntető címmel illették.

Hátlap

20000 bocskai korona bankjegy

Bocskai István török szultántól kapott arany koronája és jogara

Bocskai István színarany koronáját 1605. novemberében kapta I. Ahmed szultántól. Az ajándékot a koronázási ékszerekkel és palásttal Lala Mehmed pasa adta át. Anyagát tekintve vert aranyból készült, teljes súlya 1.8 kg., magassága 23.5 cm. Bocskai halála után nem sokkal, 1610-ben Bécsbe szállították, és ott fényes ünnepségek keretében helyezték el a császári kincstárban. Fejedelmi jogar az ítélkezés, a jogszolgáltatás, az igazságosság jelképe.