HírekBocskai Korona Fórum vállalkozók részére
közzétéve: 2012-06-03

 

Városunk lakossága az utóbbi id?ben egyre többször találkozik a Bocskai Koronát, mint helyi fizet?eszközt népszer?sít? alkalmakkal, szórólapokkal, tájékoztató füzettel. A Magyarországon harmadikként bevezetésre kerül? helyi pénz sokakat érdekel, de van még sok tisztázandó kérdés is. Ezért is hívta találkozóra a helyi vállalkozókat a Bocskai Korona projekt vezetése.

A június 3-án második körben megrendezett vállalkozói fórumra mintegy 60-70 f? volt kíváncsi. Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tagja, a Bocskai Korona program vezet?je röviden tájékoztatott a legfontosabb tudnivalókról, kiemelve a Korona összefogáson alapuló sikerét. Többször utalt rá, hogy bevezetése nem fog azonnal és nagy haszonnal járni, de jótékony hatása a helyi gazdaságra, a munkahely megtartásra, illetve teremtésre ? amennyiben magáénak fogja érezni a város többsége, - rövid id?n belül érzékelhet? lesz.

A tájékoztató után záporoztak a kérdések. Többen pl. arra voltak kíváncsiak, mennyire biztos a fedezete, hogyan fog a gyakorlatban m?ködni, a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak-e, az önkormányzatnál lehet-e majd a helyi adót, vagy a HÉPSZOLG-nál a vízdíjat koronában leróni.

Természetesen hogy a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak, mondta Horváth Tibor, ugyanúgy adnak kedvezményt, mint bárki más. Ez különösen kedvez? lehet pl. a fürd?nél, vagy a kulturális rendezvényeken. Az önkormányzatnál is keresik azokat a lehet?ségeket, ahol a törvény megengedi, hogy forint helyett más eszközzel fizessenek.

A közel két órás találkozó összességében hasznosnak bizonyult mindenki számára, akik ott voltak els? kézb?l kaphattak hiteles, korrekt tájékoztatást, másrészt a Holding vezetése is több ötletet végiggondolhat a korona gyakorlati alkalmazásában.

A fórum után az alábbi vállalkozások jelezték csatlakozási szándékukat: 
Trendi Divat, Bocskai Étterem, Kati Vendégház Bányász Üdül? és Étterem, Gyöngyszem Sport és Szabadid?központ, Szerszám Birodalom Üzletház

Bocskai Korona ? Nyereményjáték!
közzétéve: 2012-07-10

 

A felhívás a Hajdúnánási Újság júliusi számában jelent meg. A nyereményjátékban az újságból kivágott szelvénnyel vehet részt!

Mint arról kedves olvasóink értesülhettek korábbi lapszámainkból, rövidesen forgalomba kerül a mi helyi pénzünk, a Bocskai Korona. Ez alkalomból közös játékra hívjuk Önöket, hogy még jobban megismerkedjenek ezzel a teljesen újszer? fizet?eszközzel, amely hazánkban harmadikként kerül forgalomba a Soproni Kék Frank és a Balatoni Korona mellett. A nyereményjáték szelvényét értelemszer?en ki kell tölteni, azaz a három lehetséges válasz közül egyet be kell ikszelni, vagy karikázni. A kitöltött, kivágott szelvényeket bedobhatják a m?vel?dési központ el?csarnokában elhelyezett gy?jt?ládába, leadhatják az információs pontoknál a piacon szerdai és szombati napokon, és a különböz? rendezvényeken. Sorsolás a Korona ünnepélyes forgalomba helyezésének napján, július 21-én lesz a fürd? el?tti téren, a Nánási Vigasságok rendezvényén. Kisorsolásra kerül több kisebb-nagyobb ajándékcsomag, és minden szelvény részt vesz a f?díj sorsolásán, ahol a szerencsés nyertes egy teljes sorozat Bocskai Korona tulajdonosa lehet 38.500 Ft. értékben. A sorsoláson csak a hibátlanul kitöltött szelvények vesznek részt, azaz a 6 találatosok. A szelvényen kérjük, tüntessék fel nevüket és elérhet?ségüket. Jó szórakozást, jó játékot, és találkozzunk július 21-én a sorsolás ünnepélyes pillanataiban.

Bocskai Korona ? kézzelfogható kedvezmény
közzétéve: 2012-07-10

 

Mottó: ?Két ember vándorol a sivatagban. Az egyiknek kenyere van a másiknak vize. Akinek kenyere van, a fele kenyerét eladja a másiknak. Akinek vize van, fele vizét eladja a kenyeres embernek. Mindketten hazatértek és életben maradtak. Mindkett?nek ugyanannyi pénze maradt, mint el?tte!? Ez a példa nagyon jól kifejezi azt az élethelyzetet, ami egyre több közösséget késztet arra, hogy valamilyen módon, Münchausen-báró módjára saját hajuknál fogva húzzák ki magukat az egyre nehezül?, ellehetetlenül? globális gazdasági-pénzügyi válságból. Erre világszerte egy jó megoldásnak t?nik az ún. helyi pénzek bevezetése. A már m?köd? Soproni Kékfrank és a Balatoni Korona mellett július 21-én Hajdúnánáson is fizet?eszközzé válik a helyi pénz, a Bocskai Korona. A Korona használatával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról is kérdeztük dr. Horváth Tibort, a Korona kibocsátásával és forgalmazásával megbízott Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tagját.

Miért éppen a Holding vállalkozott arra, - karöltve az önkormányzattal, hogy megpróbálkoznak egy helyi pénz kibocsátásával?

Több praktikus oka is volt annak, hogy a képvisel? testület a Holding mellett tette le a voksát. Adott, egy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév? vállalkozás, amely tiszta átlátható és ellen?rzött módon m?ködik. Az átláthatóság mellett, fontos tényez? volt az is hogy így nem kellett létrehozni egy újabb szervezetet, apparátust és infrastruktúrát, tehát költséghatékonyan indulhatott a bevezetés. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a Holding tagjaként hivatalosan is a város nevében indulhattam el a helyi pénzünk megteremtésének útján. Ma Magyarországon számtalan utalvány van forgalomban, szolgáltatók, bevásárlóközpontok, üzlethálózatok és boltok vezettek be ilyet. Vásárlási utalványt szinte bárki kibocsáthat, de fizetésre csak a törvényes fizet?eszközt kell mindenkinek elfogadni. Ezen túl azonban bármilyen fizetési módban megállapodhatunk, a csereeszköz formája változhat megegyezés alapján a felek között

Sokan vélekednek úgy, mit kezd egy ilyen kis település saját ?árkain belül? a saját pénzével?

Ma egy kisvárosnak alapvet? problémája, a városból történ? t?kekiáramlás, a helyi vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan lassuló pénzáram ezzel együtt a munkanélküliség fokozódása. Mit tehet egy vidéki kisváros, ha nincs elég pénze, de boldogulni fejl?dni akar ? Egy dolgot - ami lassan kiveszni látszik az életünkb?l ? azt, hogy a tagja megbíznak egymásban és elindulnak az öngondoskodás útján, azaz helyi összefogással létrehozzák a fenti problémákat kezelni és javítani tudó kereskedelmi, vagy vásárlási utalványt, azaz a ?helyi pénzt?. A város lakosságszáma az ide látogató fürd?vendégekkel, turistákkal elegend?, ahhoz hogy elinduljunk a bevezetéssel, hiszen itt már keletkezik akkora készpénzforgalom, ami kézzel fogható eredményeket hozhat Fontos újra megemlíteni az összefogást, a város lakóinak kell megállapodniuk a helyi pénz használatában, mellé kell állniuk, a Holdingnak pedig megteremti ennek a hátterét, létrehoz egy biztonságos és a maga nemében egyedülálló saját csereeszközt, ami csak a városé.

Hogyan lesz ennek a pénznek fedezete?

A Bocskai Korona fedezete 100% forint, amely elhelyezésre kerül egy elkülönített bankszámlán. Ezen túl a holding egész vagyona is ott áll, amely többszöröse a kibocsátásra kerül? Bocskai Koronának. Mondhatjuk, hogy tízszeresen fedezett a Korona. Ez nagyon fontos és els?dleges dolog, hiszen csak így hihetnek benne e felhasználók.

Miért éri meg az egyszer? nánási embernek Koronát venni?

A helyi pénz rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, arra ösztönözzön mindenkit, hogy helyben költsön. Ha az emberek használják a Koronát és akarnak vele fizetni, akkor az elfogadó helyek is er?södnek, illetve meg fogják keresni a módját, hogy helyben költsék el a megkapott Koronát. A fentieken túl azonnal kézzel fogható is lesz a lakosságnak is, hiszen az elfogadó hálózat tagjainak 5?15 %-os kedvezményt kell adniuk azoknak, akik Bocskai Koronával fizetnek. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a Bocskai Koronát használók 5-15%-os fizetésemelést kaptak volna. Csak rajtuk áll, hogy igénybe veszik-e.

Miért éri meg a vállalkozónak, ?stermel?nek elfogadóhellyé válnia?

Vállalkozások érdekköre is jól kimutatható, mivel a helyben m?köd? keresked?, szolgáltató és termel? vállalkozások, ?stermel?k vagy gazdák számára biztos keresleti oldalt jelent - hiszen az ezzel rendelkez? vásárlók nem tudják azt máshol elkölteni, csak helyben, náluk. Mindez arra készteti a lakosokat, hogy a helyben gyártott termékeket, ill. helyi szolgáltatásokat vásárolják. Végtelen a sor, most csak a leginkább kézzel foghatókat emeltem ki.

Kik válhatnak elfogadóhellyé?

A Hajdúnánási Holding Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Igazgatósága dönt ez elfogadóhelyé válásról. A döntés alapja, hogy az adott elfogadóhely összhangban legyen a Bocskai Korona céljával, azaz Hajdúnánás közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálja.

Bekerülhetnek-e ebbe a rendszerbe az ún. multi cégek?

Ha helyben nyújtja szolgáltatásait és csak helyben el?állított terméket forgalmaz, továbbá Hajdúnánás közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálja bizonyára eséllyel indulhat, de ilyet nem ismerek egyenl?re.

A visszaváltása hol és milyen formában történik?

Az utalvány visszaváltására kizárólag Hajdúnánási Holding Zrt. és a vele érvényes Elfogadóhelyi szerz?déssel rendelkez? partnerek jogosultak. Mindenki más vásárolni tud vele. Hasonlóan, mint más étkezési, vagy vásárlási utalványhoz.

Honnan fogják tudni az érintettek, hogy hol vásárolhatnak koronával?

Hamarosan elkészül a Bocskai Korona WEB oldala, készül továbbá telefonos alkalmazás is ahol folyamatosan közöljük az elfogadó helyek listáját. Folyamatosan látható lesz ez a lista az újságban, TV-ben de minden elfogadóhely kapni fog egy matricát, ami mutatja hogy itt Bocskai Koronával is lehet fizetni. A város lakosságának fontos feladata, hogy keresse a koronát az üzletekben, szolgáltatóknál, termel?knél, mert akkor azok is elfogadó helyé akarnak majd válni.

Várhatóan mikor érkezik meg és mikor kerül forgalomba?

A gyártási folyamat elindult, terveink szerint Július elején érkezhet meg. Júniusban szerettük volna bevezetni, de az esztétikai tényez?k mellett kiemelt figyelmet fordítottam a biztonságra is. Ezért hosszabb a gyártási fázis, hiszen egy értékpapír gyártással foglalkozó speciális nyomda állítja el?, szigorúan ellen?rzött keretek között, zárt technológiával. A címletek rendkívül biztonságosak, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági papírra nyomtatják, melyet értékpapírok el?állítására használnak, szigorúan ellen?rzött keretek között. A címletek: 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, illetve 500 Korona.

Hogyan m?ködik a gyakorlatban?

Talán nézzük meg ezt egy példán keresztül. ?Nánási bolt? vállalkozó elfogadóhellyé válik, mondjuk egy élelmiszer üzlet. Ki ragasztja az elfogadóhely matricát, így mindenki tudja, hogy nála lehet Koronával fizetni. Az elfogadó helyi szerz?désben vállal bizonyos kedvezményt, amely közzétételre kerül, illetve ? is kiteszi azt az üzletében. Érdemes egyébként ilyenkor néhány kezd? címletsorozatot jegyeznie a vállalkozónak is, hiszen a váltásokhoz, legalább az elején ezt fogja használni. Ezt követ?en, a betér? vásárló, ha Bocskai Koronával fizet, kedvezményt kap. Amennyiben visszajáró keletkezik azt 500-as címletig Koronában 500-nál kisebb címletben pedig már forintban adja vissza az eladó, hiszen a Korona váltópénze 500 címlet alatt a forint. Tehát például ha a megvásárolt árú összértéke 5 800 Korona, akkor a vásárló fizethet akár egy 10 000 ezres Koronával is, hiszen az eladó visszaadhat 2 db 2000 Koronát és 200.-Ft.-ot. Azonban a vásárló fizethet egy 5000-es és egy 500-as Koronával is és megtoldva azt 300.- Ft-al. Beszélgetésünk végén Horváth Tibor hozzátette: ?Ha mindenki kockázatmentesen segítheti Hajdúnánást abban, hogy egy t?keer?s virágzó fürd?várossá váljon, ráadásul még adni sem kell ehhez, hanem rögtön nyer is vele, nem tudom elképzelni, hogy ne akarja ezt minden nánási lakos, ily módon biztosítva a város, azaz a közösség gyorsabb fejl?dését, negatív küls? hatásokkal szembeni ellenálló képességét.?

Lejegyezte: Rigó Tamásné

A gondolat megszületését?l a megvalósulásig.
közzétéve: 2012-07-08

 

A Bocskai Korona el?zményét két szálra lehet bontani. Az egyik a gazdasági szál. Néhány évvel ezel?tt találkoztam Varga Istvánnal, aki egy georgiai egyetemen tanító magyar professzorral járt nálunk, ? vetette fel el?ször a helyi pénz használatának lehet?ségét számomra. Akkor a Biokultúra Találkozóra elkészült a Nánási Korona, amely bizonyos értelemben már megfelelt az elvárásnak. Azonban nem volt még meg a hivatalos háttere, azt is mondhatnánk, ez még valamiféle játék volt, mégis szimbolikus üzenettel bírt, és elindította azt a folyamatot, amelynek néhány héten belül kézzel fogható eredménye lesz városunkban.

A másik szál Bocskai szellemisége. Magával az elnevezéssel - Bocskai Korona - ezt behozhatjuk mindennapjaikba, a hétköznapjaink részévé, így jelenné és jöv?vé válhat, nem egy elmúlt dolog lesz.
Magáról a Bocskai koronáról, mint kulturális ereklyér?l, egy kiadvány is megjelent már Hajdúnánáson Buczkó József képvisel?társam jóvoltából. A koronát nagy valószín?séggel visszakapni nem fogjuk, pedig fontos kultikus jelent?séggel bírna. Tudomásunk szerint Hajdúszoboszló pályázati forrásból kívánja elkészíttetni annak másolatát. Mi él?vé, kézzel- és kézben foghatóvá tesszük mindenki számára. Lesz Bocskai Koronánk, igaz nem kulturális ereklyeként, hanem fizet?eszközként, melyet helyben használunk majd, azon viszont ott lesz a korona dombornyomásos másolata.

Ezek voltak az el?zmények, és az el?bb említett két szál mentén elindult gondolatok most teljesednek ki. Alapvet? kérdés, hogy az önkormányzatnak szándékában áll-e a Bocskai Korona körforgásába beszállni, azt befolyásolni. A válasz egyértelm? igen, vizsgáljuk, hogy felhasználhatóság szempontjából milyen lehet?ségeink vannak, és ez nem csak az önkormányzatra, hanem az önkormányzat vállalataira, intézményeire is vonatkozik. Bár hazánkban két helyi pénz létezik jelenleg hivatalosan, mi abban vagyunk egyediek, hogy városunkban az önkormányzat a gazdasági társaságával közösen dolgozik a Bocskai Korona bevezetésén, és fél évvel a cél kit?zése után kézzelfoghatóvá válik ez a fizet?eszköz. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ett?l egy pillanat alatt, varázsütésszer?en nem változik meg a város gazdasági élete, azonban egy olyan öngerjeszt? folyamatot tud elindítani, ahol a helyi áru, a helyi szolgáltatás felértékel?dik. A célunk az, hogy a helyben megtermelt forrás helyben maradjon, és ne áramoljon ki a közösségb?l. Az, hogy ez milyen nagyságot ér el, a közösség erejét?l, illetve attól függ majd, hogy mekkora lesz az elfogadottsága és a hitele a helyi pénznek.

Szólláth Tibor, polgármester

Forint helyett Bocskai korona?
közzétéve: 2012-03-31

- www.nanasmet.hu - szerz?: Zivatarlesen

A hír nem kacsa. Az önkormányzat helyi pénz bevetését tervezi. Az e-fajta kezdeményezés nem új kelet? idehaza. A közelmúltban például Sopronban vezették be az un. "kék frankot", de számos külföldi város, és térség is rendelkezik saját fizet?eszközzel.

A hajdúnánási önkormányzat a költségvetésében 15 millió forintot különített el a Bocskai korona elkészítéséhez, melyet a kés?bbiekben a forint mellett egyfajta utalványként kívánják forgalomba hozni a Hajdúnánás Holding Zrt. közrem?ködésével.

Ahogy az önkormányzat, és a Hajdúnánás Holding Zrt. látja:

A helyi pénz bevezetésével nem az állami fizet?eszközt akarják lecserélni, hanem a t?ke helyben tartására irányuló törekvéseket preferálják. A pénznek csak a vásárlóérték funkcióját fogja betölteni, amit helyben lehet felhasználni. Tehát a Bocskai korona olyan fizet?eszköz lesz, mint az eddigi étkezési, ajándék, vagy ép t?zifa utalvány. A megjelen? címletek azonosak lesznek a magyar forint papírmaséival, vagyis húszezres, tízezres, ötezres, ezres, és ötszázas bankókat vehetünk kézbe. A fedezete készpénzben, egy erre elkülönített bankszámlán lesz elhelyezve szigorú számadással, és korlátozott felhasználási lehet?séggel. A Bocskai korona váltópénze a forint lesz.

Hozzájutni többféleképpen lehet a kibocsátást követ?en: Egyrészt megvásárolható lesz a Hajdúnánás Holding Zrt-t?l, másrészt akár a munkáltató juttatásként is adhatja. Visszaváltásra is lesz lehet?ség, igaz pénzkezelési költséggel.

Az önkormányzat reményei szerint az elfogadóhely hálózathoz csatlakozó hajdúnánási kereskedelmi egységek, vállalkozások a Bocskai koronával fizet? ügyfelek számára 5-15%-os kedvezményeket is nyújtanak.

Ami várható a helyi viszonyokra levetítve:

A fizet?eszköz legnagyobb hátulüt?jét az elfogadóhelyek szenvedhetik el. Egyrészt a korona forintra való váltásakor bizonyos összeg? pénzkezelési költséget számol fel a Hajdúnánás Holding Zrt., amely mértéke attól fog függni, hogy mekkora kedvezményt adott a partner ügyfelei számára. Ezt a kezelési költséget gyakorlatilag veszteségként írhatja le. Ezen kívül aggályos, hogy a jelenlegi vev?i kör nem b?vülne jelent?sen. Ez azt jelentené, hogy az eddig is meglev? vásárlók által igénybe vett Bocskai koronával való fizetéskor kapott esetleges kedvezmények szintén nyereségkiesést hoznának. Mivel a hajdúnánásiak más városokban f?leg olyan cikkeket, szolgáltatásokat vásárolnak, amelyek helyben nem kaphatóak meg, így könnyen elképzelhet?, hogy a kereskedelmi egységeknek a helyi pénz ráfizetés lesz.

Itt tennék egy kitér?t az országos szinten tapasztalható téves felfogás felé. Nem minden min?ségi, ami helyi. Elég körbenézni a piacon. Néha egy-egy árus pofátlanul kihelyezi a félig rothadt gyümölcsöt vegyítve az egészségesek közé, és ugyanolyan áron sózzák rá valamely figyelmetlen vásárlóra. A hentesnél is képesek átverni az embereket. Ha az egyik termékb?l nincs a vev? számára elegend? mennyiség, akkor kipótolják egy jóval olcsóbbal ugyanolyan áron mérve. Ezek a t?rhetetlen viselkedések nagyban aláássák a vev?i bizalmat, melyek tovább rontják a korona sikerességének esélyét.

Visszatérve a korábbi gondolatmenethez. Az elfogadóhelyek sikeressége nem a helyieken fog múlni, hanem hogy mennyire lesznek képesek akcióikkal megszólítani a környez? települések potenciális vásárlóit. Ha ez kudarcba fullad, akkor hamarosan akár egyedüli maradhat az önkormányzat, a hozzá tartozó intézményekkel és közüzemekkel az elfogadóhelyek listáján. Komolyabb (ami plusz költségekkel járna) reklámkampány nélkül egyedül a m?szaki cikkeket árusító kereskedelmi egységek körében lehet nagyobb vásárlói növekedés, ha képesek a Bocskai koronával fizet?k számára árengedményeket nyújtani, és ezáltal felvenni a multinacionális cégekkel a versenyt.

A problémák halmazának itt még nincs vége. Újabbak vet?dnek fel akkor is, ha a helyi munkáltatók a munkavállalóknak juttatásként Bocskai koronát adnak. Ez nem feltétlenül fogja garantálni, hogy a készpénzben kapott fizetést nem más városok üzleteiben költik el, vagy esetleg az interneten keresztül. Ebben az esetben is nagy valószín?séggel a koronát csak a szokásos helyi bevásárlási körútjain hasznosítják majd az emberek, így továbbra sem fog több t?ke áramolni a helyi gazdaságba. Azok, akik nem Hajdúnánáson dolgoznak ilyen juttatásra egyáltalán nem számíthatnak.

Ha a vásárlói mutatók pozitív irányba tendálnának, akkor is kérdéses lenne a projekt hosszú távú sikere. Egyrészt addig lehetne sikeres, míg egy környez?, nagyobb vendéglátói és kereskedelmi egységekkel bíró város be nem vezetné ugyanezt a szolgáltatást. Onnantól kezdve biztosan csökkenne a Bocskai korona iránti érdekl?dés.

Amint kit?nik a probléma sokrét?, és összetett. Ezért is kicsi a valószín?sége annak, hogy az önkormányzat elvárásainak megfelel?en fog teljesíteni a projekt.

Még miel?tt valaki szabotázsra gyanakodna, megemlíteném azt a két szektort, amire fentebb említett tényez?k ellenére kedvez? hatással lehet a kibocsátott fizet?eszköz: a m?vel?dés, és a turizmus. Az önkormányzat tervei szerint a helyi rendezvényeken is beváltható lesz a Bocskai korona. Ebben az esetben felmerül egy kérdés: van-e akkor értelme a városkártyának, amit csak a helyiek vehettek igénybe, f?leg abban az esetben, ha a fizet?eszköz is ugyanolyan kedvezményeket biztosít, és nem csak a hajdúnánásiaknak? A máshonnét érkez?k számára biztos el?nyt fog jelenteni.

A korona a turizmusra külön jó hatással bírhat. Ha a kezdeményezéshez éttermek, és szálláshelyek is csatlakoznak, ahol némi kedvezménnyel vehet?k igénybe a szolgáltatások, akkor az ide érkez? vendégek nagyobb számban válthatják ki. Másfel?l, f?ként a korona kisebb címleteit szuvenírként is hazavihetik. Itt meg kell említeni egy kisebb réteget, a gy?jt?ket. Ez a csoport is mutathat érdekl?dést a fizet?eszköz iránt, akár a nagyobb címletekb?l is bezsebelhetnek egy-egy példányt.

Összegzésként a Bocskai korona nem egy spanyolviaszként fog hatni a város költségvetésére, a helyi gazdaságra, és kereskedelemre, viszont a turizmust némileg fellendítheti, valamint a helyi emberek büszkén mondhatják, hogy "nekünk ilyen is van".