HírekRiport a gazdasagiradio.hu oldalon: itt  megtekinthet?!

A cikk nagy méretben innen (1.rész 2.rész) letölthet?!

A teljes dokumentum innen letölthet?!

"A hazaszeretet azon szent láng, melyért - bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, - nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét. "

(részlet gróf Széchenyi István 1846-os akadémiai beszédéb?l)
 
A magyarországi helyi pénzek - a Kékfrank., a Balatoni Korona, a Bocskai Korona -
létrehozói mély meggy?z?déssel vallják: szül?földünk értéke közösségünk ereje. Minden
közösségnek jogában áll önmaga gyarapodását, boldogulását minden eszközzel el?mozdítani
a hagyományok meg?rzése, a szül?földünk értékeinek megtartása mellett. Kultúránk
fenntartása és gyarapítása csakis er?s gazdasági háttérrel lehetséges, melynek egyik eszköze a
közösséget is épít? saját fizet?eszköz.
 
Az alkotók meggy?z?dése, hogy az együtt él?k egymás iránti bizalma komoly és növelhet?
t?ke, melyet a körükben használt fizet?eszköz fokoz, növelve a saját áruk, szolgáltatások
iránti keresletet és a közösség összetartó erejét.
 
A közkeletüen helyi pénznek mondott közösségben forgó pénzhelyettesít? utalvány alkotói
felel?snek tekintik magukat az általuk létrehozott fizet?eszköz jog- és szakszer?
alkalmazásáért és a használók érdekei védelméért. Ezért a három helyi pénzt m?ködtet?
szervezet szakmai együttm?ködési céllallétrehozza a Helyi Pénzek Szövetségét, tisztelettel
várva hasonló aktivitásban érdekeltek csatlakozását.
 
A Helyi Pénzek Szövetségének célja, hogy el?segítse a közösségek fizet?eszközeinek
biztonságos bevezetését; sikeres használatát; a jó gyakorlat terjesztését; az újdonságból ered?
félreértések csökkentését; az utalványok fedezetének közérdek? körültekint? kezelését, és
részt vegyen az új fizetési módokat támogató szabályok megalkotásában.
 
E dokumentumot aláíró szervezetek képvisel?i kijelentik, hogy ?ket a Helyi Pénzek
Szövetsége megalapításakor a fokozott társadalmi felel?sségvállalás, a közjó és a közösségi
élet iránti elkötelezettség és eleink teremtette közös kultúránk meg?rzésének és
gyarapításának szándéka vezérli, mert:
szül?földünk értéke közösségünk ereje!
 
Budapest, 2013. február 20.
 
Kékfrank - Balatoni Korona -  Bocskai Korona
 

A cikk nagy méretben innen letölthet?!

A cikk nagy méretben  innen letölthet?!