HírekA cikk nagy méretben  innen letölthet?!


 

 

Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy 2012. július 22-én történelmi pillanatokat élt meg az a közel 80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Korona, a nánási helyi pénz hivatalos forgalomba helyezésének ünnepségén.

Szólláth Tibor polgármester
és dr.Horváth Tibor Bocskai Korona programigazgató 
Fotó: F?z László

A polgármesteri hivatal dísztermében helyi vállalkozók, neves gazdasági szakemberek, érdekl?d?k gyülekeztek e jeles vasárnapon, kora délután.

Szólláth Tibor polgármester úr köszönt?jében emlékezett arra a néhány évvel ezel?tti történésre, ahol el?ször találkozott a helyi pénz fogalmával és Varga István tanár úrral. Ünnepi beszédében meghatározó tényez?ként említette a nagy fejedelem emlékét meg?rz? gondolat megvalósulását e pénz által, s ennek érzelmi jelent?ségét a mostani és az utánunk következ? nemzedékekben. A gondolat megszületését?l mára eljutott a város oda, hogy sok helyi vállalkozó megértette, elfogadta a Korona lényegét. Polgármester úr óvatos elégedettséggel kommentálta a nánási helyi pénz rövid egy napos létét, mert bár a forgalmazás hivatalos része vasárnap zajlott, szombaton a XX. Nánási Vásártéren már váltható és használható volt a Bocskai Korona.
A polgármesteri köszönt? után dr.Horváth Tibor a Bocskai Korona program vezet?je tájékoztatta röviden a vendégeket a nánási helyi pénz létrejöttér?l, arról a közel egy éves szakmai és marketing munkáról, amelynek eredményeként kézzelfoghatóvá vált. Míg polgármester úr els?sorban az érzelmi köt?dés jelent?ségér?l beszélt, dr.Horváth Tibor a helyi gazdaságra gyakorolt jótékony hatásáról, és munkahely teremt?-, és meg?rz? szerepét emelte ki. Ezután egy teljes sorozat Bocskai Koronát adott át bekeretezve polgármester úrnak, és visszaadta neki azt a Nánási Koronát – ez volt a jelképes el?dje a Koronának – amelyet egy éve az Öhönf?z? Fesztiválon kapott ajándékba, s amely számára meghatározó volt, hogy felvállalja a Korona megvalósításának gyakorlati feladatát.
A meghívott vendégek között ott volt Varga István közgazdász is, a helyi pénz magyarországi apostola, a Magyar Adófizet?k Országos Szövetségének alelnöke, aki köszönt?jében örömének adott hangot, hogy ebben a kis alföldi városkában megszületett a harmadik magyarországi helyi pénz. Szólt arról is, hogy a mostani z?rzavaros, globális világban egyre inkább felértékel?dik a helyi pénzek szerepe. 
Szintén vendégeink sorában köszönthettük a soproni Kékfrankot kibocsátó Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet elnökét, Perkovátz Tamás urat. Köszönt?jében ? is meghatározó tényez?ként említette az összefogást, a bizalmat, a lokálpatriotizmust, mert ezek azok az er?k, amelyek eredményessé tudják tenni a helyi pénzeket. Elismeréssel szólt arról a sok szempontot és körülményt figyelembevev? el?készít? munkáról, amely megalapozta a Bocskai Korona forgalomba helyezését. Megjegyezte, hogy abban a városban, ahol Bocskainak és Kossuthnak ilyen szép emlékm?ve áll, ott nem lehet baj az összetartással. Persze sokat kell még dolgozni, hogy tényleg hatékony tudjon lenni a Korona, hiszen "elfogadóhely könnyen találtatik" mondta, de a város lakóknak kell állandó mozgásban tartani a pénzt, hogy valóban haszna is legyen.
A délután legnagyobb eseménye kétségtelen az elfogadóhelyi szerz?dések aláírása és a korona jegyzése volt. Az els? ünnepélyes alkalommal 17 vállalkozás illetve egyéni vállalkozó írt alá szerz?dést és jegyzett jelent?s mennyiség? koronát, köztük Nyakas András mez?gazdasági vállalkozó, aki bár nem tud elfogadóhely lenni, mégis 2 millió Ft. értékben jegyzett Bocskai Koronát, dolgozóinak bérkiegészítése céljából. Tudósításunk végén álljon itt azon vállalkozók névsora, akik els?ként írták alá az elfogadóhelyi szerz?déséket.

 

 • ECO-Lánc Kft ? Puskásné Török Katalin (fotó)
 • ESENDEL Kft. ? ifj.Sebestyén László
 • Gyöngyszem Szabadido Központ, Bányász Üdül? és Étterem -Pál Kovács Dezs?
 • Hajdú Forma Szociális Szövetkezet ? Sebestyén Alida
 • Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Herter Gyula
 • Horváth Kertészeti Árudák ? Horváth Krisztián
 • Imica Termál Panzió Kft. ? Oláh Imréné
 • Kati Vendégház ? Nagy Katalin
 • Lac-Hús Kft. ? Orosz László
 • Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ? Bíró István
 • Nyak-Ép Kft. ? Nyakas Gábor
 • Olex '97 Kft. ? Oláh Sándor
 • Pharma Sano BT ? Dr. Puskás Attila és Puskás Henrik
 • SALIDA Kft. ? Sebestyén Alida
 • Tedej Zrt. ? Bódi László
 • Tóth 3D Kft. ? Tóth Imre

 

 

Városunk lakossága az utóbbi id?ben egyre többször találkozik a Bocskai Koronát, mint helyi fizet?eszközt népszer?sít? alkalmakkal, szórólapokkal, tájékoztató füzettel. A Magyarországon harmadikként bevezetésre kerül? helyi pénz sokakat érdekel, de van még sok tisztázandó kérdés is. Ezért is hívta találkozóra a helyi vállalkozókat a Bocskai Korona projekt vezetése.

A június 3-án második körben megrendezett vállalkozói fórumra mintegy 60-70 f? volt kíváncsi. Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tagja, a Bocskai Korona program vezet?je röviden tájékoztatott a legfontosabb tudnivalókról, kiemelve a Korona összefogáson alapuló sikerét. Többször utalt rá, hogy bevezetése nem fog azonnal és nagy haszonnal járni, de jótékony hatása a helyi gazdaságra, a munkahely megtartásra, illetve teremtésre ? amennyiben magáénak fogja érezni a város többsége, - rövid id?n belül érzékelhet? lesz.

A tájékoztató után záporoztak a kérdések. Többen pl. arra voltak kíváncsiak, mennyire biztos a fedezete, hogyan fog a gyakorlatban m?ködni, a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak-e, az önkormányzatnál lehet-e majd a helyi adót, vagy a HÉPSZOLG-nál a vízdíjat koronában leróni.

Természetesen hogy a Holding tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak, mondta Horváth Tibor, ugyanúgy adnak kedvezményt, mint bárki más. Ez különösen kedvez? lehet pl. a fürd?nél, vagy a kulturális rendezvényeken. Az önkormányzatnál is keresik azokat a lehet?ségeket, ahol a törvény megengedi, hogy forint helyett más eszközzel fizessenek.

A közel két órás találkozó összességében hasznosnak bizonyult mindenki számára, akik ott voltak els? kézb?l kaphattak hiteles, korrekt tájékoztatást, másrészt a Holding vezetése is több ötletet végiggondolhat a korona gyakorlati alkalmazásában.

A fórum után az alábbi vállalkozások jelezték csatlakozási szándékukat: 
Trendi Divat, Bocskai Étterem, Kati Vendégház Bányász Üdül? és Étterem, Gyöngyszem Sport és Szabadid?központ, Szerszám Birodalom Üzletház

 

A felhívás a Hajdúnánási Újság júliusi számában jelent meg. A nyereményjátékban az újságból kivágott szelvénnyel vehet részt!

Mint arról kedves olvasóink értesülhettek korábbi lapszámainkból, rövidesen forgalomba kerül a mi helyi pénzünk, a Bocskai Korona. Ez alkalomból közös játékra hívjuk Önöket, hogy még jobban megismerkedjenek ezzel a teljesen újszer? fizet?eszközzel, amely hazánkban harmadikként kerül forgalomba a Soproni Kék Frank és a Balatoni Korona mellett. A nyereményjáték szelvényét értelemszer?en ki kell tölteni, azaz a három lehetséges válasz közül egyet be kell ikszelni, vagy karikázni. A kitöltött, kivágott szelvényeket bedobhatják a m?vel?dési központ el?csarnokában elhelyezett gy?jt?ládába, leadhatják az információs pontoknál a piacon szerdai és szombati napokon, és a különböz? rendezvényeken. Sorsolás a Korona ünnepélyes forgalomba helyezésének napján, július 21-én lesz a fürd? el?tti téren, a Nánási Vigasságok rendezvényén. Kisorsolásra kerül több kisebb-nagyobb ajándékcsomag, és minden szelvény részt vesz a f?díj sorsolásán, ahol a szerencsés nyertes egy teljes sorozat Bocskai Korona tulajdonosa lehet 38.500 Ft. értékben. A sorsoláson csak a hibátlanul kitöltött szelvények vesznek részt, azaz a 6 találatosok. A szelvényen kérjük, tüntessék fel nevüket és elérhet?ségüket. Jó szórakozást, jó játékot, és találkozzunk július 21-én a sorsolás ünnepélyes pillanataiban.

 

Mottó: ?Két ember vándorol a sivatagban. Az egyiknek kenyere van a másiknak vize. Akinek kenyere van, a fele kenyerét eladja a másiknak. Akinek vize van, fele vizét eladja a kenyeres embernek. Mindketten hazatértek és életben maradtak. Mindkett?nek ugyanannyi pénze maradt, mint el?tte!? Ez a példa nagyon jól kifejezi azt az élethelyzetet, ami egyre több közösséget késztet arra, hogy valamilyen módon, Münchausen-báró módjára saját hajuknál fogva húzzák ki magukat az egyre nehezül?, ellehetetlenül? globális gazdasági-pénzügyi válságból. Erre világszerte egy jó megoldásnak t?nik az ún. helyi pénzek bevezetése. A már m?köd? Soproni Kékfrank és a Balatoni Korona mellett július 21-én Hajdúnánáson is fizet?eszközzé válik a helyi pénz, a Bocskai Korona. A Korona használatával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról is kérdeztük dr. Horváth Tibort, a Korona kibocsátásával és forgalmazásával megbízott Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tagját.

Miért éppen a Holding vállalkozott arra, - karöltve az önkormányzattal, hogy megpróbálkoznak egy helyi pénz kibocsátásával?

Több praktikus oka is volt annak, hogy a képvisel? testület a Holding mellett tette le a voksát. Adott, egy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév? vállalkozás, amely tiszta átlátható és ellen?rzött módon m?ködik. Az átláthatóság mellett, fontos tényez? volt az is hogy így nem kellett létrehozni egy újabb szervezetet, apparátust és infrastruktúrát, tehát költséghatékonyan indulhatott a bevezetés. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a Holding tagjaként hivatalosan is a város nevében indulhattam el a helyi pénzünk megteremtésének útján. Ma Magyarországon számtalan utalvány van forgalomban, szolgáltatók, bevásárlóközpontok, üzlethálózatok és boltok vezettek be ilyet. Vásárlási utalványt szinte bárki kibocsáthat, de fizetésre csak a törvényes fizet?eszközt kell mindenkinek elfogadni. Ezen túl azonban bármilyen fizetési módban megállapodhatunk, a csereeszköz formája változhat megegyezés alapján a felek között

Sokan vélekednek úgy, mit kezd egy ilyen kis település saját ?árkain belül? a saját pénzével?

Ma egy kisvárosnak alapvet? problémája, a városból történ? t?kekiáramlás, a helyi vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan lassuló pénzáram ezzel együtt a munkanélküliség fokozódása. Mit tehet egy vidéki kisváros, ha nincs elég pénze, de boldogulni fejl?dni akar ? Egy dolgot - ami lassan kiveszni látszik az életünkb?l ? azt, hogy a tagja megbíznak egymásban és elindulnak az öngondoskodás útján, azaz helyi összefogással létrehozzák a fenti problémákat kezelni és javítani tudó kereskedelmi, vagy vásárlási utalványt, azaz a ?helyi pénzt?. A város lakosságszáma az ide látogató fürd?vendégekkel, turistákkal elegend?, ahhoz hogy elinduljunk a bevezetéssel, hiszen itt már keletkezik akkora készpénzforgalom, ami kézzel fogható eredményeket hozhat Fontos újra megemlíteni az összefogást, a város lakóinak kell megállapodniuk a helyi pénz használatában, mellé kell állniuk, a Holdingnak pedig megteremti ennek a hátterét, létrehoz egy biztonságos és a maga nemében egyedülálló saját csereeszközt, ami csak a városé.

Hogyan lesz ennek a pénznek fedezete?

A Bocskai Korona fedezete 100% forint, amely elhelyezésre kerül egy elkülönített bankszámlán. Ezen túl a holding egész vagyona is ott áll, amely többszöröse a kibocsátásra kerül? Bocskai Koronának. Mondhatjuk, hogy tízszeresen fedezett a Korona. Ez nagyon fontos és els?dleges dolog, hiszen csak így hihetnek benne e felhasználók.

Miért éri meg az egyszer? nánási embernek Koronát venni?

A helyi pénz rendszerének célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, arra ösztönözzön mindenkit, hogy helyben költsön. Ha az emberek használják a Koronát és akarnak vele fizetni, akkor az elfogadó helyek is er?södnek, illetve meg fogják keresni a módját, hogy helyben költsék el a megkapott Koronát. A fentieken túl azonnal kézzel fogható is lesz a lakosságnak is, hiszen az elfogadó hálózat tagjainak 5?15 %-os kedvezményt kell adniuk azoknak, akik Bocskai Koronával fizetnek. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a Bocskai Koronát használók 5-15%-os fizetésemelést kaptak volna. Csak rajtuk áll, hogy igénybe veszik-e.

Miért éri meg a vállalkozónak, ?stermel?nek elfogadóhellyé válnia?

Vállalkozások érdekköre is jól kimutatható, mivel a helyben m?köd? keresked?, szolgáltató és termel? vállalkozások, ?stermel?k vagy gazdák számára biztos keresleti oldalt jelent - hiszen az ezzel rendelkez? vásárlók nem tudják azt máshol elkölteni, csak helyben, náluk. Mindez arra készteti a lakosokat, hogy a helyben gyártott termékeket, ill. helyi szolgáltatásokat vásárolják. Végtelen a sor, most csak a leginkább kézzel foghatókat emeltem ki.

Kik válhatnak elfogadóhellyé?

A Hajdúnánási Holding Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Igazgatósága dönt ez elfogadóhelyé válásról. A döntés alapja, hogy az adott elfogadóhely összhangban legyen a Bocskai Korona céljával, azaz Hajdúnánás közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálja.

Bekerülhetnek-e ebbe a rendszerbe az ún. multi cégek?

Ha helyben nyújtja szolgáltatásait és csak helyben el?állított terméket forgalmaz, továbbá Hajdúnánás közösségének gyarapodását, boldogulását szolgálja bizonyára eséllyel indulhat, de ilyet nem ismerek egyenl?re.

A visszaváltása hol és milyen formában történik?

Az utalvány visszaváltására kizárólag Hajdúnánási Holding Zrt. és a vele érvényes Elfogadóhelyi szerz?déssel rendelkez? partnerek jogosultak. Mindenki más vásárolni tud vele. Hasonlóan, mint más étkezési, vagy vásárlási utalványhoz.

Honnan fogják tudni az érintettek, hogy hol vásárolhatnak koronával?

Hamarosan elkészül a Bocskai Korona WEB oldala, készül továbbá telefonos alkalmazás is ahol folyamatosan közöljük az elfogadó helyek listáját. Folyamatosan látható lesz ez a lista az újságban, TV-ben de minden elfogadóhely kapni fog egy matricát, ami mutatja hogy itt Bocskai Koronával is lehet fizetni. A város lakosságának fontos feladata, hogy keresse a koronát az üzletekben, szolgáltatóknál, termel?knél, mert akkor azok is elfogadó helyé akarnak majd válni.

Várhatóan mikor érkezik meg és mikor kerül forgalomba?

A gyártási folyamat elindult, terveink szerint Július elején érkezhet meg. Júniusban szerettük volna bevezetni, de az esztétikai tényez?k mellett kiemelt figyelmet fordítottam a biztonságra is. Ezért hosszabb a gyártási fázis, hiszen egy értékpapír gyártással foglalkozó speciális nyomda állítja el?, szigorúan ellen?rzött keretek között, zárt technológiával. A címletek rendkívül biztonságosak, vegyi védelemmel ellátott, vízjeles biztonsági papírra nyomtatják, melyet értékpapírok el?állítására használnak, szigorúan ellen?rzött keretek között. A címletek: 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, illetve 500 Korona.

Hogyan m?ködik a gyakorlatban?

Talán nézzük meg ezt egy példán keresztül. ?Nánási bolt? vállalkozó elfogadóhellyé válik, mondjuk egy élelmiszer üzlet. Ki ragasztja az elfogadóhely matricát, így mindenki tudja, hogy nála lehet Koronával fizetni. Az elfogadó helyi szerz?désben vállal bizonyos kedvezményt, amely közzétételre kerül, illetve ? is kiteszi azt az üzletében. Érdemes egyébként ilyenkor néhány kezd? címletsorozatot jegyeznie a vállalkozónak is, hiszen a váltásokhoz, legalább az elején ezt fogja használni. Ezt követ?en, a betér? vásárló, ha Bocskai Koronával fizet, kedvezményt kap. Amennyiben visszajáró keletkezik azt 500-as címletig Koronában 500-nál kisebb címletben pedig már forintban adja vissza az eladó, hiszen a Korona váltópénze 500 címlet alatt a forint. Tehát például ha a megvásárolt árú összértéke 5 800 Korona, akkor a vásárló fizethet akár egy 10 000 ezres Koronával is, hiszen az eladó visszaadhat 2 db 2000 Koronát és 200.-Ft.-ot. Azonban a vásárló fizethet egy 5000-es és egy 500-as Koronával is és megtoldva azt 300.- Ft-al. Beszélgetésünk végén Horváth Tibor hozzátette: ?Ha mindenki kockázatmentesen segítheti Hajdúnánást abban, hogy egy t?keer?s virágzó fürd?várossá váljon, ráadásul még adni sem kell ehhez, hanem rögtön nyer is vele, nem tudom elképzelni, hogy ne akarja ezt minden nánási lakos, ily módon biztosítva a város, azaz a közösség gyorsabb fejl?dését, negatív küls? hatásokkal szembeni ellenálló képességét.?

Lejegyezte: Rigó Tamásné